Pełna księgowość czy mała księgowość?

Zastanawiając się nad rodzajem księgowości dla swojej firmy warto pomyśleć nad potrzebami firmy i budżetem przeznaczonym na takie działania. Mała księgowość czy pełna? Postaram się pomóc w podjęciu decyzji.

Mała księgowość dla firm

Jest to uproszczona księgowość i do jej prowadzenia upoważnione są:

 • spółki cywilne osób fizycznych, 
 • spółki jawne osób fizycznych, 
 • spółki partnerskie,
 • osoby fizyczne.

Warunkiem dla wyżej wymienionych jest nie przekraczanie przychodów netto za poprzedni rok obrotowy 1 200 000 euro (przy obliczaniu bierze się pod uwagę kurs średni NBP obowiązujący w dniu 30 września poprzedniego roku).

Mała księgowość jest prostsza od pełnej księgowości. W jej skład wchodzą takie usługi, jak:

 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów stanowi podstawę do obliczenia różnicy pomiędzy przychodem a kosztami. Księga stanowi podstawę do obliczania podatku, w zależności od opcji oraz poziomu dochodu, w przypadku gdy dana działalność przynosi zysk.

Rozliczenia oparte o ryczałt są uważane za atrakcyjne przez wiele firm. Nie uwzględnia się w tym rodzaju rozliczeń kosztów. Podstawą opodatkowania jest przychód. 

Pełna księgowość dla firm

Prowadzenie tego typu księgowości jest bardziej złożone, a więc i bardziej czasochłonne, a więc i droższe. Polega na zapisywaniu w księgach rachunkowych zarówno transakcji gotówkowych, jak i bezgotówkowych. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości, firmy decydują się na powierzenie tego zadania biuru rachunkowemu lub wykwalifikowanej księgowej. Poprzez prowadzenie pełnej księgowości można uzyskać wiele wartościowych informacji, takich jak obecny stan firmy czy ogólnej kondycji firmy. W ten sposób można więc reagować na czas w przypadku nadchodzących zagrożeń lub ocenić ryzyko inwestycji w oparciu o posiadane dane. 

Profesjonalne biuro rachunkowe

Komu powierzyć prowadzenie księgowości?

Zazwyczaj mała księgowość nie jest skomplikowana i jest wybierana przez firmy jednoosobowe. Do prowadzenia takiej księgowości powstały specjalne programy, pomagające w obliczeniach. W przypadku pełnej księgowości lepiej jednak jest powierzyć to zadanie zewnętrznej firmie w tym się specjalizującej – biuro rachunkowe. W zasadzie zarówno w przypadku małej, jak i pełnej księgowości lepiej powierzyć to zadanie specjaliście, bowiem błąd w księgowości kosztuje nierzadko więcej niż opłacenie specjalisty z dziedziny księgowości.

Obsługa księgowa firm to bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Należy więc porządnie się zastanowić nad doborem odpowiedniego podmiotu do prowadzenia księgowości swojej firmy. Radom ma wiele biur rachunkowych, które swoją ofertą potrafią spełnić oczekiwania klientów. Podatki firm potrafią być bardzo skomplikowane, zwłaszcza mając na uwadze polskie prawo podatkowe, warto więc postawić na efektywną obsługę księgową, która zapewni nam rzetelne informacje na temat naszej firmy. Biuro rachunkowe w Radomiu https://podatkifirm.pl w swojej ofercie ma takie usługi jak:

 • księga przychodów i rozchodów
 • rozliczenia oparte o ryczałt
 • obsługa kadrowo-płacowa
 • usługi na indywidualne zamówienie (np. sporządzanie zeznań rocznych)

Radom może pochwalić się świetnym biurem rachunkowym, a możliwość wyboru takiej usługi jak księgowość online sprawia, że nie jest konieczna wizyta w biurze rachunkowym. To wygodny wariant kompleksowej obsługi księgowej, który może być świadczony dla firm z całej Polski. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *