Regulamin

Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu https://luxurygold.pl/
 2. Użytkownik decydując się na publikację materiałów w serwisie oznajmia, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, zwłaszcza w zakresie komentarzy. Wszelkie roszczenia cywilne należy kierować do Użytkownika, który dokonał naruszenia.

Zasady korzystania z serwisu:

 1. Zamieszczanie artykułów w serwisie jest bezpłatne. Płatna jest reklama graficzna oraz zamieszczanie odnośników w artykułach. Cennik oraz regulamin reklamy umieszczony jest na stronie: Reklama.
 2. Aby zamieścić artykuł w serwisie należy zgłosić go do publikacji korzystając z formularza.
 3. Użytkownik może zgłaszać do publikacji dowolną ilość artykułów.
 4. Artykuły zamieszczane muszą być unikalne, merytoryczne. Zabronione jest umieszczanie wielu artykułów o takiej samej treści.
 5. Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie.
 6. Zgłaszając artykuł do publikacji należy zaproponować dla niego odpowiednią kategorię tematyczną, zgodną z zawartą w artykule treścią.
 7. Opublikowany artykuł będzie mieć włączoną możliwość dodawania komentarzy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych komentarzy.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do nie publikowania zgłaszanych artykułów bez podania przyczyny, a także w szczególności jeśli tekst jest niskiej jakości, skopiowany z innych serwisów, tematyka artykułu jest nieodpowiednia, niecenzuralna, artykuł zawiera reklamę bez uiszczonej opłaty.
 9. Publikacja zgłoszonego artykułu z odnośnikiem do innej strony nastąpi po otrzymaniu wpłaty na konto bankowe wskazane w wystawionej fakturze.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania artykułów bez podania przyczyny.
 11. Do każdego artykułu musi być dołączone minimum jedno zdjęcie (jeden plik graficzny formatu jpg lub png) o wymiarach: 1920×600 px. i nie powinno przekraczać 1024 kB. Zdjęcie nie może przedstawiać niedozwolonych, niecenzuralnych treści i powinno obrazować tematykę artykułu. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć będących reklamą oraz przedstawiających lub sugerujących niedozwolone treści.
 12. Dozwolone jest umieszczanie w artykule dodatkowych zdjęć lub grafik. Pojedyncze zdjęcie lub grafika nie może przekraczać rozmiaru 500 kB i nie może przedstawiać niedozwolonych treści. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć będących reklamą oraz przedstawiających lub sugerujących niedozwolone treści.
 13. Publikacja zdjęć lub grafik nie może naruszać praw osób trzecich.

Postanowienia Końcowe:

 1. Użytkownik zgłaszając do publikacji artykuł lub reklamę w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na potrzeby serwisu oraz jego partnerów.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili publikacji na stronie serwisu. Użytkowników obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu.