Odzież ochronna dla pracowników. Co musisz wiedzieć jako pracodawca?

Kodeks pracy i przepisy BHP wyznaczają zasady i konieczność stosowania odzieży ochronnej przez pracowników wykonujących dane obowiązki. Dopasowanie odpowiedniej odzieży i środków ochrony osobistej dla wielu przedsiębiorców jest zmorą. Zobacz poniżej, czym należy kierować się przy wyborze odzieży ochronnej dla pracowników?

Odzież ochronna a przepisy BHP

Kodeks pracy (art. 237) nakłada na pracodawców obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikom wszystkich środków ochrony osobistej. Konkretne rozwiązania zależą już od rodzaju stanowiska i wykonywanej pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek dostosowania środków ochrony indywidualnej do panujących warunków. Co więcej, istotne jest także zadbanie o powierzoną odzież i inne artykuły (zgodnie z KP nie jest możliwe oddelegowanie tych czynności na pracownika nawet przy dodatkowym wynagrodzeniu).

Kodeks nie wyróżnia jednak konkretnych sposobów ochrony indywidualnej pracowników, jakie powinien zagwarantować pracodawca. Nadrzędnym obowiązkiem jest jednak zapewnienie takich artykułów, jak odzież ochronna, kombinezony ochronne, obuwie i inne akcesoria robocze. Produkty te muszą zawsze posiadać certyfikat jakości CE – w przeciwnym razie nie zostaną nigdy uznane przez odpowiedni urząd za właściwe środki. Artykuły muszą być jednak dostosowane do warunków, co oznacza konieczność zweryfikowania ich funkcji, standardów i kategorii jakościowych, które oznaczają pozytywne przejście określonych testów fizycznych.

Ubrania ochronne i bezpieczeństwo pracy pracowników fizycznych

Odzież ochronna powinna zabezpieczać przed wszystkimi czynnikami, na które narażony jest pracownik w trakcie wykonywania pracy. W zależności od rodzaju obowiązków i ich zakresu może to być wysoka lub niska temperatura, opary, natężenie hałasu, elektryczność, substancje chemiczne lub zagrożenia mechaniczne. Kodeks pracy i szczegółowe przepisy BHP nie nakazują pracodawcy zakupu konkretnego rodzaju produktów dla pracowników. Istotne są jednak certyfikaty potwierdzające zgodność produktu z danymi normami. W przypadku obuwia roboczego dla stanowisk wymagających ochrony stóp przed uszkodzeniem mechanicznym będą to między innymi normy EN20345 i EN20344. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na klasę antypoślizgowości SRC. Obuwie może zabezpieczać przed upadkiem ciężkich przedmiotów lub przebiciem podeszwy. Podobnie jest w przypadku ubioru roboczego, który – w zależności od wykonywanej pracy – musi chronić pracownika przed potencjalnymi zagrożeniami. Najlepsze ubrania ochronne znajdziesz w sklepie poświęconym odzieży BHP – Voltabut. Sprawdź szczegóły na stronie: https://voltabut.com.pl/odziez-ochronna!

Odzież i akcesoria ochronne

Odzież medyczna a normy prawne

Zarówno publiczne, jak i prywatne ośrodki zdrowia również jako pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia pracownikom. Kluczowa norma to PN-EN 13795+A1:2013. Oprócz tego w tym przypadku obowiązujące jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia środowiska pracy i ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Odzież medyczna musi wykazywać odpowiednie właściwości w zależności od przeznaczenia (odzież wielorazowa, jednorazowa, sterylna odzież ochronna medyczna). Aspekty prawne związane z odzieżą wykorzystywaną w zakładach opieki zdrowotnej regulowane są również na poziomie unijnym (Dyrektywa o Wyrobach Medycznych 93/43/EEC).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *