Kim jest ABI i IOD?

Administrator Bezpieczeństwa Informacji to zawód, który nie jest popularny, choć jest potrzebny. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. ABI został powołany w celu przestrzegania określonych środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu ochronę samego procesu przetwarzania danych osobowych lub takich, które powinny być objęte programem ochrony – mowa tu o ochronie informacji niejawnych. Bezpieczeństwo informacji, temat ochrony danych osobowych jest szczególnie popularny. ABI sprawdza u administratora danych, czy ochrona danych osobowych jest przestrzegana i zgodna ze standardami.

Ochrona danych osobowych dla kogo?

Jak się okazuje, każda firma, która w jakiś sposób gromadzi dane osobowe lub je przechowuje w celach marketingowych, powinna wdrożyć system ich ochrony. Audyt bezpieczeństwa ma na celu wykazać w jaki sposób dana firma przetwarza informacje, jak je chroni i czy są zachowane wszelkie środki zapobiegające utracie tych danych, np. poprzez kradzież czy atak hakerów. Zgodnie z ustawą, ABI odpowiada za przestrzeganie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w procesie przetwarzania danych – dotyczy to zarówno danych osobowych, jak i informacji niejawnych.

Audyt bezpieczeństwa pozwala zaobserwować konkretne procedury przechowywania, np. dokumentacji firmowej, która zawiera dane osobowe. Wdrożenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa w firmie pozwala na gwarancję bezpieczeństwa i uniknięcie przykrych konsekwencji w razie np. kradzieży.

Inspektorzy ochrony danych przy pracy

Szkolenia ABI

Wiele firm zajmuje się kompleksowymi usługami z dziedziny bezpieczeństwa informacji, audytów, a także ochrony informacji niejawnych. Pewne instytucje z góry są zobowiązane do prawidłowej ochrony i przetwarzania różnego rodzaju informacji. Firmy prywatne przeprowadzają szkolenia ABI, wdrażają kompleksowe systemy bezpieczeństwa informacji, a także opracowują audyty bezpieczeństwa dla poszczególnych instytucji czy innych firm. Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie informacji w twojej firmie skorzystaj z oferty takiej firmy i zabezpiecz swoje dane!

Zmiana w związku z RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO. Instytucja ABI została więc zastąpiona przez inspektora ochrony danych – IOD, a osoby, które pełniły funkcję ABI, automatycznie stały się IOD, pełniąc dalej rolę inspektora mającego na celu sprawdzanie stanu ochrony danych osobowych, tym samym wspierając administratora danych osobowych. Do zadań IOD należy:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich UE o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich UE o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  • współpraca z organem nadzorczym;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *