Recykling w firmach

Informacja to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Ważne jest, aby nie tylko odpowiednio przechowywać dokumenty, ale również niszczyć je w należyty sposób. Niszczenie dokumentów to rozwiązanie chroniące przed dostaniem się w niepowołane ręce istotnych, poufnych, a także ściśle tajnych danych. Pracownicy drukują dziennie setki raportów. W związku z tym w biurach zaczyna brakować miejsca na ich przechowywanie. Dobrym rozwiązaniem przy utylizacji jest skorzystanie z bogatej oferty firm zajmujących się recyklingiem. Jak jeszcze firmy mogą dbać o środowisko?

Nieoceniona waga surowców wtórnych

Działające na rynku firmy recyklingowe utrzymują najwyższy standard usług, dbając o przestrzeganie tajemnicy handlowej na każdym etapie procesów niszczenia i recyklingu makulatury biznesowej. Firmy te, oprócz niszczenia dokumentów, zajmują się utylizacją i przetwarzaniem na surowiec wtórny wyrobów papierniczych, w tym kartonu. Podczas produkcji towarów z surowców odzyskanych, odpady kartonowe są wykorzystywane w ciekawy sposób. Ponadto mają bardzo wysoką wartość energetyczną, stąd też są poszukiwanym wsadem w spalarniach odpadów.

Podstawowy surowiec dla przemysłu papierniczego

Recykling, czyli wtórne przetworzenie, jest najbardziej ekonomicznym i ekologicznym kierunkiem zagospodarowania makulatury. Dla przemysłu papierniczego jest ona jednym z podstawowych surowców. Stosunkowo łatwo jest odzyskać i wykorzystać do wtórnego przerobu makulaturę ze zbiórki czasopism, gazet, opakowań z marketów, jak również z dokumentów firmowych. Dlatego działalności gospodarcze współpracujące z firmami świadczącymi usługi z zakresu niszczenia i przetwarzania dokumentów na surowce wtórne dbają o środowisko, odnosząc przy tym dodatkową korzyść w postaci dyskretnej utylizacji papierów.

Segregacja odpadów

Jednak by recykling w ogóle mógł zaistnieć, ważne jest sortowanie odpadów, które to później można przekazać do recyklingu. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie oznaczenie pojemników na odpady, a także poinstruowanie pracowników odnośnie ich segregacji, dzięki czemu firma przyczynia się do zwiększenia odzysku odpadów powstających wewnątrz przedsiębiorstwa. Dobrze wyedukowani pracownicy, to dobre rozwiązania dbania o środowisko w praktyce. To przecież pracownicy mają wpływ na efekt końcowy segregowania odpadów, dlatego szkolenia w zakresie ekologii sprzyjają większej świadomości dbania o środowisko i lepszemu sortowaniu odpadów. Jakie są pojemniki do sortowania? Dla ułatwienia – każdy z nich posiada inny kolor:

  • niebieski – służy do wyrzucania papieru,
  • żółty – do tego pojemnika lądują metal i tworzywa sztuczne,
  • zielony – tutaj wrzuca się szkło,
  • brązowy – dla odpadów biodegradowalnych,
  • czarny – do niego wrzuca się odpady zmieszane, nie podlegające recyklingowi.
Segregowanie odpadów

Trzeba także pamiętać, że istnieją odpady, których nie wyrzucamy do żadnych z powyższych pojemników. Do takich należą przeterminowane leki, które najlepiej oddać do aptek. Natomiast odpady medyczne pakowane są w odpowiednie pojemniki, które oddaje się do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, przychodzi lub szpitali, jednak należy wcześniej skontaktować się z takimi placówkami, by dowiedzieć się, czy w ogóle przyjmują takie odpady. Innym rodzajem odpadów są odpady niebezpieczne takie jak: baterie, sprzęty AGD i RTV, akumulatory, świetlówki i inne, które powinny trafić do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *