Golub-Dobrzyń zachęca inwestorów. Co trzeba wiedzieć o miejscu – Park Przemysłowo-Technologiczny we Wrockach?

Prace nad realizacją nowego Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach zmierzają już do końca, a inwestycja zyskuje coraz większą popularność. Dla mieszkańców regionu to jeden z kluczowych tematów, gdyż stanowi kolejną, ważną cegiełkę zmieniającą otaczający nas krajobraz. Przede wszystkim jednak projekt daje wiele możliwości firmom z sektora MŚP. Jakie są zalety inwestycji w Parku we Wrockach? Zobacz, co warto wiedzieć o tym projekcie i co się zmieni!

Park Przemysłowo-Technologiczny we Wrockach – idealna komunikacja w regionie

W państwach Europy Zachodniej tworzenie nowych stref i parków przemysłowych, hubów technologicznych lub rolnych, jest popularną praktyką stosowaną od kilku dekad. Daje to mnóstwo możliwości dla rozwoju danego obszaru zarówno pod kątem gospodarczym, jak i kulturowym. Dzięki tego typu projektom wykorzystuje się efekt synergii, którego nie ma, jeśli biznes skupia się na działaniach jednostkowych. Park Przemysłowo-Technologiczny we Wrockach jest tego kolejnym świetnym przykładem. Więcej informacji o inwestycji możesz znaleźć na stronie głównej: https://investinwrocki.pl/.

Park Przemysłowo-Technologiczny we Wrockach zlokalizowany jest na terenie należącym do gminy Golub-Dobrzyń. Lokalizacja nie została dobrana przypadkowo. Połączenia komunikacyjne DK 15 z Gnieznem, Toruniem, Inowrocławiem i – przez DK 16 – Olsztynem stwarzają dobre warunki logistyczne. Nieopodal znajdują się największe miasta województwa kujawsko-pomorskiego: Bydgoszcz, Toruń i Grudziądz. Projekt został zrealizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich (dofinansowanie 85% wartości projektu) i ma skutecznie pomóc w rozwoju gospodarczym regionu oraz w najlepszym możliwy sposób zagospodarować perspektywiczne tereny.

Widok lotniczy na kompleks technologiczny

Kompleksowa inwestycja w trosce o MŚP

Park Przemysłowo-Technologiczny we Wrockach przeznaczony jest na działalność firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Inwestorami mogą być firmy, które działają w różnych branżach – rolniczych, usługowych, jak i technologicznych. Akcent faktycznie stawiany jest na proekologiczność, która jest dominującym obecnie trendem, ale mającym również ważne wymiary gospodarcze. Czy Golub-Dobrzyń będzie w przyszłości centrum produkcji i technologii nowej, ekologicznej żywności? To już zależy od inwestorów, jednak warunki ku temu są w coraz większym stopniu spełnione!

W przeciwieństwie do inwestycji realizowanych pojedynczo przez daną firmę, bez instytucjonalnego wsparcia samorządu, partycypacja przy Parku we Wrockach daje znacznie większe możliwości. Perspektywy dostrzeżemy na samym wstępie już po rodzaju terenu. Dzięki pozyskaniu dużego dofinansowania ze źródeł UE tereny pod inwestycje zostały wyposażone w nowoczesne układy drogowe (z warstwami ścieralnymi), kanalizację deszczową i sanitarną. Zainstalowane jest oświetlenie, doprowadzona sieć wodociągowa i wszystkie potrzebne kanały technologiczne (media). Inwestycja jest więc gotowa i bezpieczna, a dodatkową zachętą dla biznesu jest zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *