Budownictwo drogowe – kiedy wymagana jest stabilizacja gruntu?

Zanim przystąpi się do położenia nawierzchni, należy wykonać szereg prac wpływających na trwałość i stabilność drogi. Prace te obejmują m.in. usunięcie przeszkód naturalnych i sztucznych, niwelację terenu oraz wykopanie rowów i fundamentów. Oprócz tego przeprowadza się również analizę specyfiki gruntu, w wyniku której dobiera się odpowiednie techniki zagęszczania i stabilizacji. Czym jest stabilizacja gruntu?

Budowa dróg to skomplikowany proces, którego każdy etap jest równie ważny, bo wpływa na efekt finalny. Jeśli na przykład nie zadba się o właściwe przeprowadzenie robót ziemnych albo o odpowiednie wykonanie stabilizacji gruntu, konstrukcje drogowe mogą ulec uszkodzeniu.

Stabilizacja gruntu – co to jest?

Czym jest wspomniana stabilizacja gruntu? To proces inżynieryjny, w wyniku którego doprowadza się do poprawy właściwości mechanicznych i trwałości gruntów pod budowę drogi. Stanowi on podstawę każdej inwestycji drogowej.

Proces ten polega na wymieszaniu gruntów rodzimych z materiałami stabilizacyjnymi, czyli dodatkami, które zwiększają nośność, zmniejszają przepuszczalność, a jednocześnie wpływają na odporność gruntu na działanie wody oraz niskich temperatur.

Co wykorzystuje się do stabilizacji gruntu?

Jakie materiały wykorzystywane są do stabilizacji gruntu? Do stabilizacji gruntu kruszywem używa się cementu, wapnia, żużlu lub popiołów lotnych, a oprócz tego żywic syntetycznych stanowiących spoiwo dla kruszyw i bitum utwardzających grunt.

Cement gwarantuje wysoką wytrzymałość i stabilność, wapno wpływa na plastyczność i zmniejsza wilgotność, żużel sprawdza się jako dodatek cementujący, a popioły lotne wspomagają proces stabilizacji.

Mieszanka materiałów stabilizujących i gruntu może mieć różne proporcje w zależności od rodzaju drogi, na jakiej będzie wykorzystywana. Na przykład przy stabilizacji gruntu cementem na często uczęszczanych drogach gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość, stosuje się proporcje 8 do 10% cementu w stosunku do masy gruntu suchego, zaś na drogach mniej uczęszczanych 2 do 10%.  

Metody stabilizacji gruntu

Roboty drogowe obejmujące stabilizację gruntu przeprowadza się z użyciem jednej z trzech metod. Pierwsza metoda nazywana jest mechaniczną, ponieważ polega wyłącznie na dodaniu kruszyw poprawiających wytrzymałość gruntu.

Druga metoda to metoda chemiczna. Rodzimy grunt miesza się z dodatkami takimi jak cement, wapno lub popioły lotne, które reagują z wodą i tworzą nowe związki stabilizujące podłoże.

Metoda trzecia to metoda kombinowana, czyli połączenie dwóch opisanych wcześniej metod.

Oprócz tego w zależności od miejsca wykonania mieszanki stabilizującej wyróżnia się metodę in situ – na miejscu lub ex situ – w specjalnych mieszarkach. In situ jest tańsze i szybsze, zaś ex situ droższe i trudniejsze do skoordynowania, ale daje lepsze efekty. Szukasz firmy, której specjalnością jest budownictwo drogowe? Sprawdź ofertę Radpol, (https://rad-pol.pl) przedsiębiorstwa mającego w swojej ofercie budowy i remonty dróg, a także zajmującego się dbaniem o konstrukcje powierzchni przemysłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *